Sympozja
i konferencje

22-24 czerwca 2017 roku w Polanicy Zdrój odbędzie się kolejna, jubileuszowa XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bujatria w XXI wieku - dokąd zmierzamy?" pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Twardonia.

 

 23-25 czerwca 2016 w Polanicy Zdroju odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Okres okołoporodowy u bydła, kozy, owce, lamy i alpaki".

 

25 listopada 2015 roku w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Dimer lizozymu - 25 lat badań” poświęcone pamięci Profesora Czesława Janickiego, wieloletniego prokurenta Zarządu NIKA HP, członka Rady Naukowej naszej firmy i koordynatora badań naukowych nad dimerem.  

 

18.06.2015 odbyła sie w Polanicy Zdrój XVIII Międzynarodowa Sesja Naukowa „Choroby gruczołu mlekowego bydła - nowe wyzwania” - poświęcona pamięci prof. dr hab. Edwarda Malinowskiego. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu.