Katalog produktów

Livacox T

Substancja czynna:
Postać farmaceutyczna:
zawiesina doustna
Gatunek docelowy:
kura
kurczęta
Wskazania:
choroby pasożytnicze
kokcydioza
ATCVet:
Okres karencji:
nie obowiązuje
Producent:
Biopharm
Opakowanie:
Grupa farmakologiczna:
Szczepionki
Dostępność:
Rp. - wydawany na receptę

Szczepionka przeciwko kokcydiozie kur do stosowania z wodą do picia

Zawiesina żywych, atenuowanych oocyt, przeznaczona do podawania doustnego kurczętom po rozcieńczeniu w wodzie pitnej.

Właściwości i wskazania:
Szczepionka przeznaczona jest do profilaktycznego szczepienia 7-10 dniowych kurczat kury domowej (Gallus domesticus). Odporność trwa­jąca do końca życia występuje po 10-14 dniach od zaszczepienia.

Skład:
W 1 ml doustnej szczepionki LIVACOX T znajduje się od 30000 do 50000 żywych, atenuowanych oocyst każdego ze szczepów Eimeria tenella, E. acervulina i E. maxima zawieszonych w 1 % roztworze chloraminy B.

Dawkowanie i stosowanie:
Szczepionka jest po­dawana 7-10 dniowym kurczętom jednorazowo w wo­dzie do picia. 1 ml szczepionki LIVACOX T rozcień­czony w 1 litrze wody zawiera dawkę dla 100 kurcząt. Kurczęta powinny być przez 2 godziny przed szcze­pieniem pozbawione wody do picia, aby zabezpieczyć całkowite wypicie szczepionki w ciagu 2 godzin od jej podania. Nie zaleca się podawania szczepionki przy pomocy centralnego systemu pojenia. Przed roz­cieńczeniem opakowanie z preparatem należy dokład­nie wstrząsnąć.

Okres karencji:
Nie obowiązuje.

Przeciwwskazania i środki ostrożności:
Przeci­wskazania dotyczą obecności w paszy preparatów działających kokcydiobójczo i kokcydiostatycznie. Szczepienia można przeprowadzać po dwóch dniach od zakończenia podawania preparatów sulfonamido­wych. Preparaty te nie mogą być również stosowane przez 7 dni po zaszczepieniu ptaków.

Działania niepożądane:
Nie stwierdzono jakichkolwiek interakcji z innymi szczepionkami stosowanymi w immunoprofilaktyce drobiu.

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu, w temperaturze od +2 do +8 C. Nie zamrażać!

Trwałość:
9 miesięcy od daty produkcji.

Opakowania:
Butelki polietylenowe po 10 ml (1000 dawek) i po 50 ml (5000 dawek). Pudełka kartonowe po 10 butelek w każdym rozmiarze.

Ostrzeżenia:
Kurczęta, które mają być szczepione za pomocą szczepionki LIVACOX T muszą być zdrowe. Nie należy używać preparatów kokcydiobójczych ani furazolidonu w paszy podczas całego okresu wzrostu.
Przerwać korzystanie z sulfonamidów oraz amprolium na co najmniej 2 dni przed i 7 dni po szczepieniu preparatem LIVACOX T.
Szczepionkę LIVACOX T rozcieńczać tylko przy pomocy zimnej wody pitnej.
Należy zabezpieczyć odpowiednią liczbę poideł tak, aby wszystkie ptaki mogły otrzymać odpowiednią dawkę szczepionki.
Zaszczepione kurczęta, które są wysyłane do laboratorium diagnostycznego w celu dokonania analizy pośmiertnej powinny zostać oznaczone, że były zaszczepione szczepionką LIVACOX T, w innym razie obecność oocyst może doprowadzić do faszywego zdiagnozowania kokcydiozy.

WYŁACZNIE DLA ZWIERZĄT
WYDAJE SIĘ Z PRZEPISU LEKARZA

Świadectwo rejestracji MRiRW nr 1183/01

Producent:
BIOPHARM Research Institute of Biopharmacy and Veterinary Drugs,
a.s. CZ-254 49 Jilové u Prahy
Czechy