Działania
niepożądane

Wszelkie podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego naszych produktów leczniczych weterynaryjnych należy zgłaszać pod czynnymi całodobowo numerami telefonów: +48 65 511 76 13 lub +48 505 15 11 13 bądź za pośrednictwem poczty internetowej na adres: dzialania.niepozadane@nikahp.pl

 

QPPV (Qualified Person PharmacoVigilance - osoba, do której obowiązków należy stały nadzór nad bezpieczeństwem produktu leczniczego weterynaryjnego Lydium-KLP) lekarz wet. Grzegorz Nowak 

QPPV’s Substitute (osoba zastępująca QPPV w przypadku jej nieobecności) Ewa Janicka-Thomas, tel.: +48 65 511 76 13; +48 505 15 11 13, e-mail: dzialania.niepozadane@nikahp.pl 


Poniżej „Formularz zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego weterynaryjnego dla lekarzy weterynarii oraz służb medycznych” w postaci pliku Word oraz PDF (dla otwarcia pliku PDF należy zainstalować odpowiedni program, np. Acrobat Reader, który bezpłatnie można pobrać ze strony producenta - firmy Adobe).

Pliki do pobrania