Dla właścicieli
i hodowców zwierząt

Ogólnodostępna część serwisu, zawierająca informacje na temat naszych produktów przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców; przede wszystkim właścicieli i hodowców koni, bydła i trzody chlewnej.