Fotogaleria

Album 1: Alexander Fleming (1881-1955) - odkrywca lizozymu i penicyliny

Album 2: Czesław Janicki (1926-2012) - wieloletni prokurent zarządu Spółki

Album 3: Projekt badawczy 01/07/2016