Grupa
Remedia Veterinaria

Pod koniec roku 2010 doszło do znaczących zmian strukturalnych i własnościowych w firmie NIKA Health Products Sp. z o.o., w wyniku których uzyskała pełną samodzielność oraz niezależność prawną i finansową względem swojej spółki założycielskiej w holdingu Nika Health Products Inc z siedzibą w Princeton, New Jersey, USA.

Obecnie spółka stanowi autonomiczny podmiot w grupie firm o charakterze lekarsko- i farmaceutyczno-weterynaryjnym Remedia Veterinaria (rok zał. 1989), której głównymi zadaniami są:

 • badania, produkcja i wdrażanie produktów leczniczych wet. (PLW)
 • monitoring działań niepożądanych
 • reprezentacja i pełnomocnictwo procesowe w sprawach związanych z działaniami niepożądanymi i roszczeniami odszkodowawczymi
 • konsultacje lekarsko-wet.
 • organizacja szkoleń (w tym zwłaszcza typu e-learning), zjazdów i sympozjów a także spotkań o charakterze integracyjno-zawodowym
 • kształtowanie opinii i oferty rynku PLW oraz produktów nieleczniczych
 • marketing i reklama PLW w pełnym zakresie projektowym
 • tłumaczenia materiałów medyczno-wet.
 • publikacje oraz wystąpienia naukowe i promocyjne
 • środowiskowe opinie i badania sondażowe
 • druk i e-publikacje materiałów reklamowych
 • reklama online
 • zabudowa wystawowa i targowa