Historia firmy

Historia firmy to przede wszystkim historia badań i wdrożenia do lecznictwa dimeru lizozymu. Ta nowoczesna substancja lecznicza była sztandarowym obiektem zainteresowań NIKA Health Products na przestrzeni dwóch ostatnich dziesięcioleci. Określenie klinicznej przydatności dimeru w zapobieganiu i leczeniu niektórych zakaźnych chorób zwierząt było bezspornie pionierskim działaniem na skalę światową.

Pierwszą grupę zwierząt poddanych obserwacji i leczeniu w połowie lat 70. ubiegłego wieku stanowiło kilkadziesiąt psów chorych na parwowirozę i zapalenie ucha zewnętrznego oraz kilka krów z zapaleniem gruczołu mlekowego.

Pozytywne wyniki doświadczalnych terapii stały się podstawą do podjęcia systematycznych badań wymaganych przy rejestracji nowego leku. Badania podstawowe przeprowadzono w USA, Szwajcarii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, natomiast szeroko zakrojoną ocenę kliniczną wykonano w Polsce, obejmując nią prawie trzy tysiące zwierząt; koni, bydła, świń i psów we wszystkich przedziałach wiekowych i grupach technologicznych. W ich efekcie, w grudniu 1992 roku, uzyskano zezwolenie na wprowadzenie na rynek produktu leczniczego weterynaryjnego pod nazwą Lydium-KLP, którego substancją aktywną jest dimer lizozymu.

Obszerne wyniki badań przedklinicznych, klinicznych i oceny wielu specjalistów z dziedziny nauki i praktyki weterynaryjnej ogłoszono w monograficznym numerze Życia Weterynaryjnego, poświęconego w całości wprowadzeniu na rynek Lydium-KLP.  

Od tego momentu datuje się okres intensywnych badań nad dalszym poznaniem właściwości dimeru, rozszerzeniem jego wskazań klinicznych, doskonaleniem postaci farmakologicznych oraz rejestracją w innych krajach (w sumie dopuszczono Lydium-KLP do lecznictwa weterynaryjnego jeszcze w siedmiu innych krajach: Bułgarii, Czechach, Litwie, Rosji, Rumunii, Ukrainie i na Węgrzech). Zarejestrowano również na całym świecie kilkadziesiąt autorskich rozwiązań i zastosowań patentowych.

Równolegle prowadzono badania nad wprowadzeniem dimeru do medycyny ludzkiej.

Ze względu na konieczność zachowania standardów GMP w produkcji leku, przez wiele lat substancję aktywną i konfekcję farmaceutyczną wytwarzano poza granicami kraju - w Szwajcarii. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej rodzimy rynek farmaceutyczny przeszedł głębokie przeobrażenia strukturalne i jakościowe, w wyniku których możliwe stało się przeniesienie całej produkcji do Polski. Dziś wszystkie etapy produkcji - od pozyskania naturalnego monomeru po gotowy produkt leczniczy na bazie dimeru - przeprowadza się w naszym kraju.

Zmiany organizacyjne i własnościowe objęły także samą firmę, która stopniowo zyskiwała doświadczenie i coraz większą samodzielność, przechodząc długą i trudną drogę od firmy córki, zależnej od głównej centrali w USA, po autonomiczną i całkowicie niezależną spółkę z wyłącznie polskim kapitałem i zarządem obecnie.

Jubileusz dwudziestolecia działalności obchodzono skromnie i bez rozgłosu, za to przygotowując nowy, dynamiczny plan rozwoju na najbliższe lata, zakładający dalsze poszerzenie wskazań klinicznych i gatunkowych dla Lydium-KLP, wprowadzenie dalszych preparatów immunostymulacyjnych oraz zmianę wizerunku medialnego i nową jakość kontaktów ze środowiskami medycznymi w kraju i zagranicą.