Publikacje

Wybrane publikacje na temat preparatu Lydium-KLP firmy NIKA HP Sp. z o.o.

 1. Alexiewicz M.: Ocena wyników leczenia niektórych typów wyłysień ze szczególnym uwzględnieniem alopecia areata (rozpr. doktorska). Postępy Dermatologii, A. Medyczna w Poznaniu, Poznań 1998.
 2. Alexiewicz M. Bowszyc J., Kiczka W., Klein P.: Topical 0.05 Lydium-KLP 602 (lysozyme dimer) lotion (Nika Health Products) in alopecia areata treatment. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 1996, Vol. 7 suppl. 2, s. S64 [Abstracts of the 5th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology, Lisbon, Portugal, October 13-17, 1996].
 3. Cąkała S.: Nowy preparat Lydium-KLP w leczeniu chorób zakaźnych zwierząt. Życie Wet. 1994a, 69, 138.
 4. Cąkała S., Kiczka W., Kondracki M., Malinowski E., Pilaszek J.: Evaluation of Lydium-KLP - lysozyme dimer used for the first time in the treatment of bronchopneumonia and gastroenteritis in calves. Proc. XVIII World Buiatrics Congress, Bologna 1994, Vol. l, 607-610.
 5. Dembiński Z., Kiczka W., Borowiński M.: Zastosowanie Lydium-KLP w leczeniu zapaleń błony śluzowej macicy u loch. Życie Wet. 1994a, 69, 164.
 6. Dembiński Z., Kiczka W., Bronicki M.: Application of Lydium KLP (Dimer of Lysozyme in Prophylaxis and Treatment of Coliform Mastitis (CM) in Sows, (in:) 13Th International Pig Veterinary Society Congress. Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, 1994.
 7. Dembiński Z., Malinowski E., Kiczka W., Bronicki M., Kuźma R.: Application of Lydium-KLP (dimer of lysozyme) in treatment of inflammation of endometrium in cows. Proc. XVIII Buiatrics Congress, Bologna, Italy, 1994a, Vol. I, 321.
 8. Dembiński Z., Bronicki M.: Zastosowanie Lydium-KLP w profilaktyce niektórych zespołów chorobowych okresu okołoporodowego u świń. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Veterinaria, 1996a, 23, 201.
 9. Dembiński Z., Bronicki M.: Zastosowanie Lydium-KLP w profilaktyce zespołów chorobowych okresu odsadzeniowego u prosiąt. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst. Veterinaria 1996b, 23, 209.
 10. Dembiński Z., Bronicki Z.: Zastosowanie Lydium-KLP (dimer lizozymu) w profilaktyce zespołów chorobowych okresu poporodowego u krów. Mater. X Kongresu PTNW, Wrocław 1996, t. III, 556.
 11. Kaczmarowski M., Malinowski E.: Efficacy of some therapy methods for puerperal metritis in cows. Medycyna Wet. 2005, 61, 532-535.
 12. Kaczmarowski M., Malinowski E.: Skuteczność wybranych metod leczenia zatrzymania łożyska u krów. Życie Wet. 2004, 79, 93 - 98.
 13. Kaczmarowski M., Malinowski E., Markiewicz H.: Bacteria isolated from the uterus of cows with foetal membrane retained. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2004, 48, s. 33-36.
 14. Kaczmarowski M., Malinowski E., Markiewicz H.: Influence of various treatment methods on bacteriological findings in cows with puerperal endometritis. Pol. J. Vet. Sci. 2004, 6, 171-174.
 15. Kiczka W.: Od monomeru do dimeru lizozymu. Życie wet. 1994a, 69, 131.
 16. Kiczka W., Malinowski E., Biegała T., Woźniak K., Branicki T., Markiewicz H.: Wpływ Lydium-KLP na aktywność fagocytarną leukocytów krwi i mleka in vitro. Życie Wet. 1994a, 69, 155.
 17. Kiczka W., Malinowski E., Janicki Cz., Markiewicz H., Kuźma K.: Karencja dla mleka po leczeniu mastitis u krów z użyciem Lydium-KLP. Życie Wet. 1994a, 69, 186.
 18. Kiczka W., Malinowski E., Kuźma K., Branicki T., Szalbierz M.: Wpływ iniekcji Lydium-KLP na wybrane wskaźniki aktywności fagocytarnej leukocytów krwi cieląt. Życie Wet. 1994a, 69, 151.
 19. Kiczka W., Pomorski Z., Taszkun L, Milczak A., Sitkowski W.: Wpływ Lydium-KLP nawybrane wskaźniki nieswoistej odporności komórkowej u zdrowych psów. Życie Wet. 1994a, 69, 145.
 20. Kiczka W., Wiśniewski E., Krumrych W., Danek  J., Dąbrowska J.: Wstępna ocena nieszkodliwości  Lydium-KLP oraz jego wpływu na niektóre wskaźniki odporności nieswoistej źrebiąt. Życie Wet. 1994a, 69, 149.
 21. Klein P., Kiczka W.: Informacja o wynikach przedklinicznych badań KLP - 602 (dimer lizozymu). Życie Wet. 1994a, 69, 142.
 22. Klimentowski S., Rypuła K., Raz Z., Kaczmarczyk R.: Zastosowanie dimeru lizozymu (Lydium-KLP) w rehydratacji zwierząt z objawami biegunki na tle zakaźnym. 1999. Dane nie opublikowane.
 23. Kolman H., Kolman R., Siwicki A.K., Szczepkowska B.: Some humoral effects in siberian sturgeon (Acipenser baeri brandt) after lysozyme dimer application in bath. Archives of Polish Fisheries 2000, Vol. 8 Fasc. 2, s. 171-180.
 24. Kołodziejczyk P., Stankiewicz I., Porowski M., Pejsak Z.: Effectiveness of Lydium- KLP in treating coliform mastitis in sows and mixed respiratory infections in swine. Medycyna Wet. 2002, 58 (4), 270-274.
 25. Kondracki M., Malinowski E., Bednarek D., Nadolny M.: Wpływ Lydium-KLP na skuteczność antybiotykoterapii w schorzeniach płuc i przewodu pokarmowego cieląt. Życie Wet. 1996, 71,346-349.
 26. Kopczewski A., Ulewicz W.: Przydatność Lydium-KLP w leczeniu niektórych chorób psów, kotów i lisów hodowlanych. Nowa Weterynaria, 1999, 1, 12-14.
 27. Kopczewski A., Malinowski E.: Lydium - KLP w leczeniu nowotworów u psów i kotów [Usefulness of Lydium-KLP in treatment of some tumors in dogs and cats]. Medycyna Wet. 2000, 56, 168-171.
 28. Lipczyński A., Ingarden J.: Zastosowanie Lydium-KLP w leczeniu zapalenia macicy u klaczy: obserwacje kliniczne. Materiały XXXIII Sesji Nauk. Sekcji Fizjologii i Patologii Rozrodu oraz Sztucznego unasieniania PTNW. Polanica Zdrój 1997, 51.
 29. Madej J.A., Klimentowski S., Kuryszko J., Rypuła K., Malinowski E.: The effect of Lydium-KLP on the development of lymphatic leukaemia in AKR mice. Zesz. Nauk. AR Wrocław 1996a, 55,41.
 30. Madej J.A., Klimentowski S., Kuryszko J., Rypuła K., Kiczka W.: Effect of Lydium-KLP on the course of experimental infection of mice with influenza virus. Zesz. Nauk. AR Wrocław 1996b,55,34.
 31. Malinowski E.: Lydium-KLP - lek XXI wieku. Nowa Weterynaria 1999, 4(1), 32-36.
 32. Malinowski E.: Lydium-KLP w terapii i profilaktyce zwierząt. Nika Health Products, Princeton-Poznań 1997.
 33. Malinowski E.: Lysozyme dimer in therapy and prophylaxis and animal diseases. Nika Health Products, Princeton-Poznań 2001.
 34. Malinowski E., Kiczka W., Kondracki M., Pilaszek J., Nadolny M., Branicki T., Kuźma R.: Przydatność Lydium-KLP w leczeniu odoskrzelowego zapalenia płuc cieląt. Życie Wet. 1994a, 69, 175.
 35. Malinowski E., Kiczka W., Truszczyński M., Ziętara J., Nadolny M.: Przydatność Lydium-KLP w terapii gastroenteritis cieląt. Życie wet. 1994a, 69, 172.
 36. Malinowski E., Dudko P., Kłossowska A., Markiewicz H., Szalbierz M., Branicki T., Kuźma R., Janicki Cz.: Efektywność Lydium-KLP w leczeniu mastitis subclinica. Medycyna Wet. 1995a,51,156.
 37. Malinowski E., Tarasiuk K., Nadolny M.: Lydium-KLP w terapii zaburzeń okołoporodowych u loch. Medycyna Wet. 1995b, 51, 351.
 38. Malinowski E., Kłossowska A., Szalbierz M., Sobolewski J., Sobolewska S.: Przebieg ustępowania mastitis subclinica po iniekcji Lydium-KLP. Życie Wet. 1996, 71, 304.
 39. Malinowski E., Kłossowska A., Szalbierz M., Markiewicz H., Kuźma R.: Wpływ Lydium- KLP na przebieg i skuteczność dowymieniowej antybiotykoterapii i klinicznych postaci mastitis u krów. Med. Wet. 1997, 53, 45.
 40. Malinowski E., Kłossowska A.: Number and phagocytic activity of somatic cells in mastitic milk and the efficacy of Lydium-KLP in treatment of clinical mastitis in cows. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 1997, 41, 49-53.
 41. Malinowski E., Markiewicz H., Kuźma K., Klein P.: The efficacy of treatment of cystic ovarian disease with GnRH and lysozyme dimer. Proc. XX World Buiatrics Congress. Sydney 1998a, Vol.2, 1115.
 42. Malinowski E., Kuźma K., Kłossowska A.: Trials with the use of antibiotics, acetylsalicylic acid and lysozyme dimer in treatment of mastitis in cows. Proc. Middle-European Buiatrics Congress. Siofok, Hungary 1998b, 278-280.
 43. Malinowski E., Kłossowska A., Kaczmarowski M., Kuźma K., Markiewicz H.: Field trials on the prophylaxis of intramammary infections in pregnant heifers.Pol J Vet Sci. 2003, 6,, 117-124.
 44. Malinowski E., Kłossowska A., Niewitecki W.: The effect of the lysozyme dimer injection on the eficaccy of systemie antibiotic treatment of mastitis in cows. I Middle-European Buiatrics Congress. Hungary 1999, s. 241 -243.
 45. Malinowski E., Kłossowska A., Niewitecki W., Kaczmarowski M.: Combined method of acute and chronić mastitis treatment with the use of lysozyme dimer and antibiotics. Proc. IDF International Symp. on Immunology of Ruminant Mammary Gland. Stresa, Italy 2000, s. 376-378.
 46. Malinowski E., Niewitecki W., Nadolny M., Lassa H., Smulski S.: Wpływ iniekcji dimeru lizozymu na wyniki dowymieniowego leczenia ostrych zapaleń gruczołu mlekowego u krów. Medycyna Wet. 2006, 62, 1395-1399.
 47. Malinowski E., Niewitecki W., Smulski S., Markiewicz H.: The chemiluminescence, SOD, GSHpx, GSHred, and TAS level in blood of mastitis cows treated with antibiotic and lysozyme dimer. Slovenian Veterinary Research 2006, Vol. 43, Suppl 10, 65-68.
 48. Malinowski E., Smulski S., Markiewicz H., Kaczmarowski M.: The effect of acute mastitis treatment methods on fertility indices in dairy cows. Rev. Rom. Med. Vet. 2007, 17, 209-215.
 49. Malinowski E., Smulski S., Markiewicz H., Kaczmarowski M.: The effect of some drugs injection to pregnant heifers on blood antioxidant status. Pol J Vet Sci. 2004;7(2), s. 91-95.
 50. Małaczewska J., Rotkiewicz Z.: Biological properties of Roakin strain of NDV and TK900 strain of ADV after serial passages in CECC in the presence of methisoprinol and KLP-602. Pol. J. Vet. Sci., 2005, 8(1), s. 23-28.
 51. Małaczewska J., Rotkiewicz Z.: Effect of KLP-602 on virus replication in cell cultures. Pol. J. Vet. Sci. 2004;7(2), 103-108.
 52. Małaczewska J., Rotkiewicz Z.: Effect of methisoprinol and KLP-602 on virus replication in chicken embryos. Pol. J. Vet. Sci., 2005, 8(4), s. 289-94.
 53. Mamczur J., Mazurkiewicz M.: Wspomagające działanie Lydium-KLP w terapii pasterelozy u indyków rzeźnych. Mater. X Kongresu PTNW. Wrocław 1996. t. II, 350.
 54. Markiewicz H., Zbylut J., Malinowski E.: Effects of selected immunomodulators connected with antioxidants on cellular immune response of high yielding cows in periparturient period. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2011, 55, s. 677-680.
 55. Mieczyńska A., Dembiński Z.: Wpływ Lydium-KLP na wybrane wskaźniki odporności nieswoistej u krów w okresie okołoporodowym. Mat. X Kongr. PTNW, W-w 1996, t. III, 608.
 56. Morand M., Siwicki A., Pozet F., Klein P., Yinaize J.C., Keck N.: Effects of dimerized lysozyme (KLP-602) on the cellular and humoral defence mechanisms in sheatfish (Siluras glanis): in vitro and in vivo study. Vet. Res. 1999, 30, 411-418.
 57. Mukezamtura P.H., Fiołka M., Zięba P., Studziński T.: Wpływ Lydium-KLP i LPS na regulację temperatury i odpowiedź humoralną u królików. Medycyna Wet. 1996, 52, 783.
 58. Nadolny M., Niewitecki W.: Lydium-KLP w profilaktyce bronchopneumonii cieląt. 2000, 75, 276.
 59. Nowak G.: Dimer lizozymu jako adiuwant immunologiczny. Weterynaria w Praktyce, 2009, 35-38.
 60. Nowak G.: Grzybice koni. Weterynaria w Praktyce, 2006, 6, 70-76.
 61. Nowak G.: Kokcydioza koni. Magazyn Weterynaryjny, 2007, 11, 24-28.
 62. Nowak G.: Leczniczy potencjał dimeru lizozymu względem buniawirusów zwierzęcych. Biuletyn Informacyjny WILWet Poznań, 12 (78) 2012, s. 54-63.
 63. Nowak G.: Letnia egzema koni. Nadwarażliwość na ukłucia kuczmanów. Weterynaria w Praktyce, 2009, 6, 12-21.
 64. Nowak G.: Lydium-KLP w leczeniu brodawczakowatości koni (papillomatosis). Nowa Weterynaria 2000, 1(16), 8-9.
 65. Nowak G.: Nowe możliwości stosowania dimeru lizozymu w praktyce lekarsko-weterynaryjnej. Weterynaria w Terenie, 2012, 1, 28-31.
 66. Nowak G.: Potencjalne możliwości terapeutyczne dimeru lizozymu względem wirusa Schmallenberg. Weterynaria w Terenie, Monografia: Choroby świń i bydła 2012, 40-43.
 67. Nowak G.: Sporotrychoza koni. Problem rzeczywiście egzotyczny? Magazyn Wet. 2009, 4, 314-319.
 68. Nowak G.: Szansa na leczenie i zapobieganie infekcjom wirusa Schmallenberg (SBV). Biuletyn Informacyjny WILWet Poznań, 11 (77) 2012, s. 107-113.
 69. Nowak G.: Szczepienia koni. Hodowca i Jeździec 2005, 1 (16), 51-55.
 70. Nowak G., Kita J.: Dimer lizozymu (Lydium-KLP) jako adiuwant szczepionkowy w immunoprofilaktyce influenzy i tężca u koni pełnej krwi angielskiej (1994). Praca nie opublikowana.
 71. Nowak G., Złoto M.: Wpływ Lydium-KLP na efekty leczenia ropowicy podskórnej (phlegmona subcutis) kończyn u koni za pomocą antybiotyków. Nowa Weterynaria 1999, 4, 29-31.
 72. Obmińska-Domoradzka B.. Świtała M, Kiczka W., Dębowy J., Garbuliński T.: Modulating effect of Lydium-KLP on humoral response of SRBC-immunized mice. Pol. J. Pharm. 1994, 46(4), 358-359. 
 73. Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J.: Modulating effect of sodium diethyldi-thiocarbamate on neutrophils in normal, febrile and cold-stressed rabbits. Immumopharmacol. Immunotoxicol. 1995, 17(4), 733-744.
 74. Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J., Kiczka W., Garbuliński T.: Effects of lysozyme dimer on humoral response to sheep erytrocytes in non-treated and cyclophosphamide-immunosuppressed mice. J. Vet. Med. B 44, 1997, 591-598.
 75. Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J.: Wpływ wielokrotnego podawania dimeru lizozymu na pierwotną odpowiedź humoralną myszy immunizowanych SRBC. Medycyna Wet. 1998, 54, 757-760.
 76. Obmińska-Domoradzka B., Świtała M., Dębowy J.: Modulation of secondary antibody response in SRBC-immunized mice by lysozyme dimer. Immunopharmacol. Immunotoxicol 1997, 19(4), 489-498.
 77. Obmińska-Domoradzka B.. Świtała M., Kostka M., Grabowski T., Dębowy J.: The effect of lysozyme dimer on SRBC-induced secondary antibody response in mice.  Pol. J. Vet Sc. 1998, 54, 757-760.
 78. Obmińska-Mrukowicz B., Szczypka M., Gawęda B.: Modulation of murine macrophages and T- lymphocytes by lysozyme dimer. Pol. J. Vet. Sci. 2002,5(4), 237-241.
 79. Obmińska-Mrukowicz B., Szczypka M.: Effects of lysozyme dimer on the cellular and humoral response in hydrocortisone-treated mice. Pol. J. Food Nutr.Sci. 2004, 13(54), SI 2, 45-49. 
 80. Obmińska-Mrukowicz B., Świtała M.: Immunomodulujące właściwości dimeru lizozymu w warunkach pobudzenia i supresji układu odpornościowego (badania własne). Rozdział w monografii: Immunomodulacja – nowe możliwości w ochronie zdrowia ludzi i zwierząt. Wydawnictwo „Edycja“, Olsztyn, 2004, s. 149-159
 81. Pejsak Z., Kiczka W., Jękot T., Kwaczyński R., Loda M., Rutkowski W., Wojciech J., Nadolny M.: Ocena przydatności Lydium-KLP w terapii wybranych chorób bakteryjnych świń w warunkach terenowych. Życie Wet. 1994a, 69, 162. 
 82. Procajło Z., Szweda W., Mikulska-Skupień E., Platt-Samoraj A.: Effect of the coupled administration of Lydium-KLP or methisoprinol and respisure on the health status and prevention of mycoplasmal pneumonia of swine in large-scale commercial breeding. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 2010, 54, s. 9-14.
 83. Procajło Z., Szweda W., Siwicki A.K., Platt-Samoraj A., Mikulska-Skupień E.: Experimental immunology in vitro assessment of the proliferative abilities of lymphocytes treated with Respisure vaccine as well as immunomodulators Lydium-KLP and Methisoprinol. Central European Journal of Immunology 2010; 35 (4), s. 191-195.
 84. Pomorski Z., Kiczka W., Malinowski E., Taszkun L, Gładysz K., Milczak A., Sitkowski W.: Wstępne badania skuteczności terapeutycznej Lydium-KLP w wybranych stanach chorobowych u psów. Życie Wet. 1994a, 69,159.
 85. Rekiel A., Beyga K., Kuczyńska B.: Effect of the selected immunostimulators on physiological and production parameters of sows/Wpływ wybranych immunostymulatorów na wskaźniki fizjologiczno-produkcyjne u loch. Journal of Central European Agriculture, July 1, 2008.
 86. Rutkowski A., Kiczka W., Janicki Cz.: Wstępne wynikł stosowania preparatu Lydium-KLP (dimer lizozymu) w odchowie kurcząt. Polskie Drobiarstwo 1995, 7, 16.
 87. Rymuszka A.B.: Modulujący wpływ dimeru lizozymu (KLP-602) na mechanizmy obronne karpia (Cyprinus carpio L.) i królika (Oryctolagus cuniculus), po supresji indukowanej cypermetryną i atrazyną; doktorat nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2001 r.; praca z wyróżnieniem. 
 88. Rymuszka A., Siwicki A.K.: Immunomodulatory activity of the dimerized lysozyme KLP-602 after earlier suppression bu atrazine in carp (Ciprinus carpio L.). Pol. J. Vet. Sci. 2003, 6, 43-46.
 89. Rymuszka A., Studnicka M., Siwicki A.K., Sierosławska A., Bownik A.: The immunomodulatory effect of the dimer lysozyme (KLP-602) in carp (Ciprinus carpio L.) in vivo study. Ecotoxicol. Environ. Saj. 2005, 61, 121-127.
 90. Rypuła K., Andryszak S.: Próba zastosowania Lydium-KLP jako immunomodulator w profilaktyce bronchopneumonii cieląt. Magazyn wet. 1996, 5, 158.
 91. Samorek-Salamonowicz E., Czekaj H., Kozdruń W.: Immunomodulation of reproductive geese and maternal immunity against Derzsy’s disease in their offspring. Medycyna Wet. 2001, 57 (11), 836-839.
 92. Samorek-Salamonowicz E., Czekaj H., Kozdruń W., Wilczyńska-Kowal M.: The influence of immuno-stimulators on sero-conversion after vaccination against Derzsy’s disease in geese. Medycyna Wet. 2000, 56 (2), 103-106.
 93. Samorek-Salamonowicz E., Kozdruń W., Kozaczyński W.: Effect of Lydium-KLP on the efficacy of vaccination agains Marek's disease. Proc. XI th Inter. Congress World Vet. Poultry Ass. Budapest 1997, 172.
 94. Samorek-Salamonowicz E., Kozdruń W., Budzyk J.: Effect of Lydium-KLP on the efficaccy of  vaccination against Darzsy's disease. Proc. XI th Inter. Congress World Vet. Poultry Ass. Budapest 1997, 172.
 95. Siwicki A.K., Morand M., Klein P.: Badania porównawcze nad wpływem dimeru lizozymu (KLP-602) na produkcję INF i TNF przez fibroblasty zakażone wirusem IHN,VHS, SVC oraz iridowirusem ryb. Mater. II Krajowego Sympozjum Immunologów Weterynaryjnych, Świnoujście 1997, 188.
 96. Siwicki A.K., Pejsak Z., Studnicka M., Klein P., Mokrzycka A., Rymuszka A., Bownik A.: Badania porównawcze nad wpływem dimeru lizozymu (KLP-602, Lydium-KLP) na komórkowe i humoralne mechanizmy obronne oraz poziom cytokin u prosiąt. Materiały II Krajowego Sympozjum Immunologów Wet., Świnoujście 1997, 175.
 97. Siwicki A.K., Klein P., Kazuń K., Morand M., Głąbski E., Trapkowska S.: Influence of dimerized lysozyme (KLP-602) on the immune responses induced by furogen vaccine in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), EJPAU 2002, 5(2).
 98. Siwicki A.K., Klein P., Morand M., Kiczka W., Studnicka M.: Immunostimulatory effects of dimerized lysozyme (KLP-602) on the nonspecific defense mechnisms and protection against furunculosis in salmonids. Vet. Immunol. Immunopathol. 1998, 61, 369-378.
 99. Smulski S., Malinowski E., Kaczmarowski M., Markiewicz H.: The effect of NSAID, antioxidants or an immunomodulator on results of intramammary antibiotics treatment of acute mastitis in dairy cows. Rev. Rom. Med. Vet. 2007, 17, 191-196.
 100. Szymonowicz M.: Wpływ dimeru lizozymu na wybrane parametry krwi u zdrowych królików. Polimery w Medycynie 2008, T. 38 nr 2, s. 43-75.
 101. Święcicka-Grabowska G., Wiśniewski J., Rotkiewicz Z.: Kształtowanie się wskaźników immunologicznych u kurcząt pod wpływem wybranych stymulatorów. Mater. X Kongresu PTNW, Wrocław 1996, t. II, 436.
 102. Świtała M., Kiczka W., Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J.: Effect of lysozyme dimer and antibiotics on mice immune response. II. Interaction with aminoglycosides, tetracyclines, polimyxins and aminopenicillins. XII Congress of Pol. Pharmacol. Soc. Bydgoszcz, 1995. Pol. J. Pharmacol. 1995,47, 11.
 103. Świtała M., Kiczka W., Obmińska-Domoradzka B., Dębowy J.: Effect of lysozyme dimer and antibiotics on mice immune response. I. interaction with macrolides and lincosamides. XII Congress of Pol. Pharmacol. Soc. Bydgoszcz, 1995. Poi. J. Pharmacol. 1995,47,117.
 104. Terech-Majewska E., Siwicki A.K., Szweda W.: Modulative influence of lysozyme dimer on defence mechanisms in the carp (Ciprinus carpio) in European seatfish (Silurus glanis) nafter suppression induced by herbicide Roundup. Pol. J. Vet. Sci. 2004, 7, 123-128.
 105. Truszczyński M., Pejsak Z.: Innate immunity and its immunostimulants with particular reference to swine. Med. Weter. 2013, 69 (9), 521-525.
 106. Wiśniewski E., Kiczka W., Nowak G., Malinowski E.: Skuteczność Lydium - KLP w terapii niektórych chorób koni. Życie wet. 1994a, 69, 168.
 107. Wiśniewski E., Czerwonka Z., Czerwonka B.: Przydatność dimeru lizozymu w leczeniu endometritis klaczy [Usefulness of a lysosyme dimmer in treating endometritis in mares]. Medycyna Wet. 2003, 59, 124.
 108. Wojtacka J., Szarek J., Babińska I., Andrzejewska A.: Modulating effect of lysozyme dimer (KLP-602) on the morphological pattern of hepatopancreas of siberian sturgeon (Acipenser baeri, Brandt 1869) following oxytetracycline application. Bull. Vet. Inst. Pulawy 2011, 55, s. 299-304.
 109. Züllig-Morf S.: Qualitätskontrolle proteinhaltiger Fertigarzneimittel;Gehalts-, Reinheits- und Stabilitätsuntersuchungenan KLP-602 bzw. Lydium-KLP (rozpr. doktorska). Technischenhochschule Zürich, 2002.