Rozprawy doktorskie


Wybranie rozprawy na stopień doktora nauk związanie z dimerem lizozymu (Lydium-KLP)

  1. Alexiewicz M.: Ocena wyników leczenia niektórych typów wyłysień ze szczególnym uwzględnieniem alopecia areata. A. Medyczna w Poznaniu, 1998.
  2. Rymuszka A.B.: Modulujący wpływ dimeru lizozymu (KLP-602) na mechanizmy obronne karpia (Cyprinus carpio L.) i królika (Oryctolagus cuniculus), po supresji indukowanej cypermetryną i atrazyną; doktorat nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 kwietnia 2001 r.; praca z wyróżnieniem. 

  3. Züllig-Morf S.: Qualitätskontrolle proteinhaltiger Fertigarzneimittel;Gehalts-, Reinheits- und Stabilitätsuntersuchungenan KLP-602 bzw. Lydium-KLP. Technischenhochschule Zürich, 2002.