Sympozja
i konferencje

2-3 kwietnia 2020 roku w budynku Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dojazd 11 odbędzie się XVI Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Zmiany klimatyczne a nowe tendencje w hodowli i chowie zwierząt”, poświęcone pamięci prof. dr hab. Zdzisława Śliwy.

(Program Forum można znaleźć tutaj»


12 kwietnia 2019 roku w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dojazd 11 odbyło się XV Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Zagrożenie afrykańskim pomorem świń i wysoce zjadliwą grypą ptaków w produkcji zwierzęcej” poświęcone pamięci prof. dr. hab. Mieczysława Ratajszczaka.

 

24-25 maja 2018 roku w Teatrze Zdrojowym w Polanicy Zdroju odbyła się kolejna, XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „PROFILAKTYKA  CHORÓB PRZEŻUWACZY - jak nie stosować antybiotyków” pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Twardonia.


19-20 kwietnia 2018 roku w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Dojazd 11 odbyło się XIV Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. „Zdrowe racice i wymiona, a efektywna produkcja”, poświęcone pamięci prof. dr. hab. Edwarda Malinowskiego, wybitnego konsultanta i członka Rady Naukowej firmy NIKA HP. 20 kwietnia, na rozpoczęcie części plenarnej Forum wspomnienie o Profesorze wygłosi dr Grzegorz Nowak, prezes zarządu NIKA HP.

  

22-24 czerwca 2017 roku w Polanicy Zdrój odbyła się kolejna, jubileuszowa XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Bujatria w XXI wieku - dokąd zmierzamy?" pod przewodnictwem prof. dr hab. Jana Twardonia.

 

 23-25 czerwca 2016 w Polanicy Zdroju odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Okres okołoporodowy u bydła, kozy, owce, lamy i alpaki".

 

25 listopada 2015 roku w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Dimer lizozymu - 25 lat badań” poświęcone pamięci Profesora Czesława Janickiego, wieloletniego prokurenta Zarządu NIKA HP, członka Rady Naukowej naszej firmy i koordynatora badań naukowych nad dimerem.  

 

18.06.2015 odbyła sie w Polanicy Zdrój XVIII Międzynarodowa Sesja Naukowa „Choroby gruczołu mlekowego bydła - nowe wyzwania” - poświęcona pamięci prof. dr hab. Edwarda Malinowskiego. Konferencja odbywa się w ramach obchodów 70-lecia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu.

Pliki do pobrania