Co to jest E-learning?

Interaktywne kursy typu e-learning funkcjonują w standardowym środowisku wirtualnym VLE (Virtual Learning Environment), posiadającym szereg zautomatyzowanych narzędzi, służących do kontaktu z uczestnikami i zleceniodawcami kursów, pobierania przez uczestników materiałów wykładowych i szkoleniowych, sprawdzania i oceniania testów egzaminacyjnych (wspomaganych komputerowym system oceny typu CAA; Computer-aided Assessment) o zaawansowanej strukturze i praktycznie nieograniczonym zakresie modyfikacji treści i parametrów rozwiązywania oraz możliwością pełnej konsultacji (telefon, e-mail, wideo-konferencja) z opiekunem kursu przez cały okres jego trwania.

Nie ma znaczenia czas, liczba uczestników i wykładowców oraz parametry logistyczne: miejsce, dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie, obsługa itd., będące głównym czynnikiem kosztotwórczym w tradycyjnym systemie szkoleń.

Całość oprogramowania stanowi typowy system kontroli środowiska e-learningowego MLE (Managed Learning Environment), spełniający wszystkie warunki charakterystyczne dla najbardziej nowoczesnych programów edukacyjnych, tworzonych według asynchronicznego modelu teleedukacyjnego, zaadaptowanego do warunków i potrzeb środowiska lekarsko-weterynaryjnego.

W praktyce oznacza to, że system zapewnia organizację szkoleń dla lekarzy weterynarii bez konieczności fizycznej obecności jego uczestników w jednym miejscu i o tym samym czasie. Nie ma więc potrzeby dezorganizowania planów pracy osób uczestniczących w kursie i jego organizatorów, konieczności wyjazdów, zakwaterowania, straty czasu, pieniędzy itp. Przedsięwzięcia organizacyjne, konieczne do przygotowania tradycyjnie rozumianych, stacjonarnych spotkań, szkoleń czy seminariów przestają mieć jakiekolwiek znaczenie; z korzyścią dla wszystkich stron.

Kursy mogą trwać znacznie dłużej (np. 7-14 dni), a uczestnicy mają możliwość wielokrotnego przeglądania i korzystania z danych zawartych w otrzymanych materiałach szkoleniowych w postaci multimedialnych plików. Mogą także bezpośrednio konsultować się z ich twórcami lub prowadzącymi szkolenie, uzyskując dodatkową pomoc i informacje w czasie rzeczywistym, nawet w systemie 24/7.

Interaktywne szkolenia firmy NIKA Health Products Sp. z o.o. wspierane są przez system e-learningowy Remedia Veterinaria - pierwszą tego typu platformę w polskiej medycynie weterynaryjnej, dedykowaną dla praktykujących lekarzy weterynarii. System zapewnia m.in. możliwość współpracy szkoleniowej z regionalnymi izbami lekarsko-weterynaryjnymi w ramach dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii, koordynowanego przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną w oparciu o Uchwałę nr 62/2011/V KRLW z 18 października 2011 r. w sprawie dobrowolnego ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii.

Pliki do pobrania